Forslag til Filipstad

Her er vårt forslag for Filipstad i ny, videreutviklet versjon. Grunntrekkene er som det ble enighet om under plansmia, men mange konkrete løsninger er blitt justert og forbedret:

Vårt forslag til Filipstad i PDF

Fly over Filipstad:

Her er en ny to minutters video der en kan fly over 3D-modellen av Fjordbyparken, slik forslaget ser ut etter de siste forbedringene. Kommentarer fra arkitekt Arne Sødal. Planen bygger fortsatt på prinsippene det ble enighet om på plansmia vi arrangerte, men mange elementer er senere videreutviklet. Nå håper vi byrådet vil bestille en fullverdig utredning av planen, og at de vil se de grønne kvalitetene både når det gjelder trafikk, bystruktur og parkanlegg. Takk til Erling Okkenhaug for å ha lagt ut videoen på Facebook og Youtube.